Mirjana Mit Stojković

 

 

 

Kritike

 

 

Vesti

Internet Prezentacija

 

Puštena je u rad internet prezentasija - DOBRODOŠLI


 

 

Kritike

 

 

 

Likovno stvaralaštvo Mirjane Mit Stojković, skretalo je pažnju mnogih teoretičara i kritičara likovne umetnosti. Izdvajamo neke od njih sa mnogobrojnih izložbi:   
 

 

 

„Nalik starim alhemičarima, njena dela nastaju tiho, izvan svakodnevice koja se događa na tekućoj sceni. Odvija se u zanosu dubokog promišljanja života i sveta, koji provocira njenu svest i „golica“ joj maštu.

Kolorističke nijanse su bogate koliko je bogat svet koji slika. On je postao beskonačan, kao što su nedogledna svojstva korišćenih pigmenata, koji se razlažu do beskrajnih valerskih gradacija.

Vizuelna harmonija osetljivo stapanih tonova, samo je ponegde zaustavljena. Nenadano je prekinuta oazama svetlih presijavanja, koji se kao akcenti, namah učine kao očni otvori.  Oni se iz dubine prostora, pomaljaju“.

 

(Iz kataloga za izložbu „Egzotična flora“ 2O12)                                 

 

Zdravko Vučinić,

likovni kritičar

 


 

„Likovni iskazi su joj jasni a kompozicije pokazuju umetničku studioznost i zrelost. To nije golo prenošenje događaja iz prirode već traganje za tajnom. U pitanju je osećanje flore tajlandske prašume koja ju je, prilikom boravka u toj sredini, zaista, uzbudila. Traganje za harmonijom egzotičnog rastinja kreće se u različitim smerovima. Analizira vegetaciju u kojoj postoji bezbroj likovnih izazova. To su, pre svega, odblesci svetlosti koji se kroz bojeni nanos kreću u susret spoljašnjem i unutrašnjem opažaju lika. Oblik sam za sebe predstavlja znak a nadgradnja mu daje život. U njih je umetnica utisnula svoj dah kao zamisao duha koji će se oživotvoriti u materiju“.

 

(izvod iz likovne kritike „Boja i oblik“ Novosti 2012.)

                           

Vasilije Sujić,

likovni kritičar

 


 

„Poruka ove izložbe je „Zeleno i živo“ . Zato se bilje „Egzotične flore“ ne doživljava kao puko bilje, već kao misao o njemu, ne kao realna istina, već kao stvaralačka.

Ako su slike Mirjane Mit misli, onda su to misli u boji.

 

(Izvod iz osvrta „Misao o bilju“, „Vreme“ 2012).

 

Sonja Ćirić,

novinar

 


 

„U pitanju je oda trajnoj radosti, igri koja je zaustavljena u čaroliji jednog posvećenog govorenja saobraćanja koji se iscrpljuje u gledanju. Njen crtež je opisivački, ali ima u nekima i psihološkog produbljivanja. Ima elemenata po kojima se može zaključiti da se umetnica takmiči sa Rubensom, Delakroaom i Engrom, ali, to je naravno i neizbežno na temu i njenu prisutnost u likovnoj praksi“.

 

(Iz osvrta o izložbi crteža „Govor tela“„Likovni život“ ,1994).


Bratislav Ljubišić,

likovni kritičar

 


 

„Biti i opstati na likovnoj sceni dugi niz godina kao što to čini Mirjana Mit Stojković nije ni lako ni jednostavno. Njena istraživačka priroda je goni da preispituje svoj unutrašnji stvaralački poriv. Ona koristi molski raspon svetlosnih gradacija koji oblicima daje mekoću i pun volumen.“

 

(Iz kataloga sa izložbe crteža „Govor tela“ 2009).

 

Aleksandar Jovanović Birilj,

likovni kritičar

 


 

„Dobrim poznavanjem svih tajni crteža, Mirjana znalački osmišljava izbor svakog pojedinačnog pokreta tela žene tražeći pritom ispravne tonske grane koje trijumfuju izražavajući njen senzibilni karakter koji je neiscrpan. Beskrajnim nijansiranjem difuznom svetlošću koja izvire iz beline podloge dolazi  do visoke svetlosne kadence i postiže osnovnu fuziju na svakom crtežu.

Prisustvo erotskog je izuzetno dobro. Precizan i savršen crtež  

čini zanimljiv milje u kojem je poetizacija izvesna sentimentalna reakcija na ljudsko i biološko, kao i insistiranje na izrazito likovnom razrešenju problema, koje nameće izabrana tema, čine savršenstvo ove vrsne umetnice“.

 

(Iz osvrta sa izložbe crteža iz Toronta, „Likovni život“ 1994.)

 

Radmila Rebić Stojanović

istoričar umetnosti

 


 

„ Ostvarujući sliku kao meditativnu sublimaciju preosećajnog, Mirjana je odbacila komplikovana konceptualna rešenja fakture slike i opredelila se za klasični grafizam, čija struktura ostvaruje veoma moderne asocijacije u ksemničkoj ravni slikane materije. Složena jednostavnost njenog slikarstva konstituisala je na taj način unutrašnji plan slike kao prevashodno dramaturško rešenje kolorističke objektivizacije, usled čega je statiranje slike moglo postati, recimo, struktura jednog pogleda na svet“.

 

( Izvod iz kataloga sa izložbe slika „Carica trava“ u Narodnom muzeju Smederevske palanke, 1986.).

 

Milutin Srećković,

književni kritičar

 


 

„Kao slikar Mirjana Stojković lepotu stvara razmenom svojih emocija sa energijom prirodne lepote pa su joj zato izloženi akvareli tako pitki i čitljivi, kao da su deo jedne priče, ton iste melodije, a eventualna njihova zasebnost u odnosu na prethodno slikarstvo, odraz je njene umetničke radoznalosti i lične stvaralačke filozofije. Dakle, pred likovnom javnošću je autor sa bogatim umetničkim iskustvom, snažnom stvaralačkom energijom, studioznom promišljenošću i iznad svega, sa prepoznatljivim likovnim senzibilitetom.

Njeni akvareli pod zajedničkim nazivom „Boje leta“ na kojima preovlađuju cvetni motivi, puni su neke zadivljujuće nežnosti, usklađenih boja iznijansiranog intenziteta sa pažljivo građenom dinamikom kompozicije i ritmikom crteža. Ona nas ustvari podseća: da lepota sama po sebi nije svrhovita, već da je potpuna jedino ako je najpre otkrivamo u sebi tek tada, u obliku slike, darujemo drugima“.

 

( Iz kataloga sa izložbe akvarela „Boje leta“ u Savremenoj galeriji Smederevske palanke, 2004.).

 

Stošić mr Miladin

Likovni umetnik